Dødfødte barns grav
Dødfødte barns grav

Påvisning av graven for dødfødte barn som er lagt i andre gravsted.

Tidligere var praksis at dødfødte barn ble lagt i graven til en annen avdød. Dette uten at foreldrene til barnet fikk vite hvor barnet var lagt. Heller ikke pårørende til den som barnet ble lagt sammen med, fikk vite noe om det. Denne praksis har vart i mange hundre år, og den store praksisendringen kom først på 1970-80 tallet. Først i 1997 fikk dødfødte barn rett til egen grav. Kirkegårdsmyndighetene har også være tilbakeholden med å påvise gravstedet, både ut fra at det kunne være usikkerhet om hvilken grav barnet var lagt i, og at det kanskje var en fester av gravstedet som ikke kjente noe til dette 
Denne praksis har dessverre ført til at pårørende ikke fikk noen grav å gå til med sin sorg. Som kirkeverge beklager jeg dette meget. Kirken i Rana har derfor fattet vedtak om at kan vi påvise graven, skal vi gjøre det etter først å ha vært i kontakt med eventuelt fester.
Vi kan også gi tillatelse til en symbolsk handling ved at det kan settes opp gravminne på en ledig grav.

I tillegg har vi åpnet en annonym minnelund på Mo kirkegård som pårørende kan bruke til å legge noen blomster og minnes de døde. 

Har du spørsmål vedr dette, ta kontakt med oss på 75123300