Konfirmant 2018
Konfirmant 2018

Diverse info. konfirmasjon.

Nord-Rana menighet (Ytteren kirke)
Den elektroniske påmeldingen er nå stengt. Spørsmål angående deltakelse rettes til menighetspedagog Berit Moss på mob.: 47974812.Ungdommer født i 2003 har nå fått et informasjonshefte med orientering om konfirmasjon fra kirken sentralt.
Se brosjyren: KLIKK HER!.

Mo menighet
Lokal brosjyre Mo: KLIKK HER! Konfirmasjonsdager for 2018 er 5., 6. og 13. mai. Det er desverre venteliste 5.mai. 
Påmelding Mo menighet: Påmeldingen er nå stengt. Kontakt Sølvi ved etterpåmelding.
Spørsmål rettes til Sølvi Ulvestad på mob: 479 74 827/epost solvi.ulvestad@rana.kirken.noSørsamisk menighet
Alle med samisk bakgrunn er inviterert til et eget samisk konfirmasjonsopplegg. Se mer informasjon her

Sjona menighet
Meld deg på ved å fylle ut det elektroniske skjemaet her. Spørsmål rettes til menighetspedagog Berit Moss på mob.: 47974812.

Røssvoll menighet
Meld deg på ved å fylle ut det elektroniske skjemaet her. Spørsmål rettes til sokneprest Olav Brennesvik på mob.: 479 74 846

Nevernes menighet
Meld deg på ved å fylle ut det elektroniske skjemaet her. Spørsmål rettes til sokneprest Olav Brennesvik på mob.: 479 74 846

Nord-Rana menighet (Ytteren kirke)
Den elektroniske påmeldingen åpner her 14. juni kl. 22:00. Spørsmål rettes til menighetspedagog Berit Moss på mob.: 47974812

Gruben menighet
Informasjonsfolder og påmelding KLIKK HER. Informasjonsmøte tirsdag den 30. august i Gruben kirke. Konfirmanter og foreldre er velkommen. Påmelding starter etter informasjonsmøtet.
Spørsmål rettes til sokneprest Olav Brennesvik på mob.: 479 74 846 etter 15. august. Det er også opprettet ei egen facebookgrruppe som heter Konfirmant i Gruben 2018

Her er noen filmer om tema vi berører i konfirmasjonstiden: