Konfirmant 2018
Konfirmant 2018

Diverse info. konfirmasjon.

Nord-Rana menighet (Ytteren kirke)
Den elektroniske påmeldingen er nå stengt. Spørsmål angående deltakelse rettes til menighetspedagog Berit Moss på mob.: 47974812.Ungdommer født i 2003 har nå fått et informasjonshefte med orientering om konfirmasjon fra kirken sentralt.
 

Mo menighet
Konfirmasjonsdager for 2018 er 5., 6. og 13. mai. Det er desverre venteliste 5.mai. 
Påmelding Mo menighet: Påmeldingen er nå stengt. Kontakt Sølvi ved etterpåmelding.
Spørsmål rettes til Sølvi Ulvestad på mob: 479 74 827/epost solvi.ulvestad@rana.kirken.noSørsamisk menighet
Alle med samisk bakgrunn er inviterert til et eget samisk konfirmasjonsopplegg. Se mer informasjon her

Sjona menighet
Spørsmål rettes til menighetspedagog Berit Moss på mob.: 47974812.

Røssvoll menighet
Spørsmål rettes til sokneprest Olav Brennesvik på mob.: 479 74 846

Nevernes menighet
Spørsmål rettes til sokneprest Olav Brennesvik på mob.: 479 74 846

Nord-Rana menighet (Ytteren kirke)
Spørsmål rettes til menighetspedagog Berit Moss på mob.: 47974812

Gruben menighet
Spørsmål rettes til sokneprest Olav Brennesvik på mob.: 479 74 846

Her er noen filmer om tema vi berører i konfirmasjonstiden: