Begravelse
Begravelse

I begravelsen tar vi farvel med den døde. Vi takker for livet og overlater den døde til Gud.

Døden kan være vanskelig å gripe. Å miste er tungt å ta inn over seg. Begravelsen gjør døden og avskjeden mer konkret. Å samles om kisten til takk og avskjed er et stoppested på veien gjennom sorgen. Mange kjenner støtte i de kjente rammene begravelsen gir. Begravelsen er de nærmestes avskjed med den døde.

En kirkelig begravelse er samtidig en offentlig handling. Det er et fellesskap som markerer at et liv er slutt. Ved avskjeden viser vi respekt for den døde, for livet som har vært og for livet som skal leves. I begravelsen får vi takke og minnes. Her er det rom for gråt og klage. Vi kan også få løfte fram for Gud det som ikke ble slik det skulle mellom oss. Begravelsen er en bønn om forsoning, framtid og håp.