Stell av gravsted
Stell av gravsted

Det er mulig å kjøpe tjenester for å holde gravstedet med blomster.

 Dersom du ikke har anledning til å stelle graven selv, kan du bestille stell av grav hos kirkevergens kontor. Du kan lese mer om stell av grav ved å trykke her.