Konfirmasjon 2019
Konfirmasjon 2019

Her finner du informasjon om kirkelig konfirmasjon i Rana for 2019. Nevernes, Røssvoll, Gruben, Nord-Rana og Mo menighet etterhvert som det er klart.

Mo menighet:
Informasjon om konfirmasjon 2019 blir sendt døpte og tilhørende medlemmer født 2004 midt i mai.

Informasjonsmøte tirsdag 29.mai kl 20.00 i Mo kirke for konfirmanter 2019 og deres foreldre/foresatte.

Etter møte åpnes påmelding til konfirmasjon 2019 som skjer via hjemmesiden.

Konfirmasjonsdager 2019 blir 4., 5. og 12. mai

For mer informasjon kontakt kateket Sølvi Ulvestad

Tlf: 47974827

Epost: solvi.ulvestad@rana.kirken.no
 

Nord-Rana menighet:
Info.møte konfirmanter og foreldre 6.juni
Kl.17.30. Ytteren kirke; Informasjonsmøte for foreldre og  konfirmanter som er elever ved Båsmo Ungdomsskole.
Kl. 19.30.Ytteren kirke; Informasjonsmøte for foreldre og  konfirmanter som er elever ved Selfors Ungdomsskole.

Etter siste møte åpnes påmelding til konfirmasjon 2019 som skjer via hjemmesiden.

Konfirmasjonsdager Ytteren kirke: Søndag.5.mai,  lørdag 11.mai og søndag 12.mai.  Kl.10.30 og 13.00 alle tre dagene.
Spørsmål? Kontakt menighetspedagog Berit Moss
Tlf.: 47974812 E-post: 
Berit.moss@rana.kirken.no

 

Sjona menighet: Kommer info. når det er klart.

 

Gruben menighet: Kommer info. når det er klart.

 

Røssvoll og Nevernes menighet: Kommer info. når det er klart.