Konfirmasjon 2019
Konfirmasjon 2019

Her finner du informasjon om kirkelig konfirmasjon i Rana for 2019. Nevernes, Røssvoll, Gruben, Nord-Rana og Mo menighet etterhvert som det er klart.

Røssvoll og Nevernes menighet.
Påmelding til konfirmasjonstid i Nevernes/Røssvoll: KLIKK HER! Se informasjonsbrosjyre: KLIKK HER!

 

Nord-Rana menighet (Ytteren kirke) og Sjona:
Påmelding til konfirmasjonstid i Nord-Rana menighet: KLIKK HER! (Åpner 10.juni kl.21.00)

Konfirmasjonsdager Ytteren kirke: Søndag.5.mai,  lørdag 11.mai og søndag 12.mai.  Kl.10.30 og 13.00 alle tre dagene.
Spørsmål? Kontakt menighetspedagog Berit Moss. Hvis du vil lese litt mer om konf.tiden i Nord-Rana: KLIKK HER!
Tlf.: 47974812 E-post: 
Berit.moss@rana.kirken.no


Mo menighet:
Informasjon om konfirmasjon 2019 i Mo menihget: KLIKK HER!

Påmelding Mo menighet: KLIKK HER! 

 

Konfirmasjonsdager 2019 i Mo kirke blir 4. (ingen ledige plasser), 5. og 12. mai. Begge søndagene har ledige plasser.

Alternativ 1, Leirkonfirmanter, har nå venteliste. KFUK/KFUM og Tradisjonell gruppe harledige plasser.

For mer informasjon kontakt kateket Sølvi Ulvestad i Mo menighet.

Tlf: 47974827

Epost: solvi.ulvestad@rana.kirken.no
 

 

 

Sjona menighet: Sammen med Nord-Rana.

 

Gruben menighet: Kommer info. når det er klart. Starter påmelding etter sommeren.