Registrering

Du er nå registrert!

Hvis du ikke mottar e-post med

oppsumering av påmeldingen må du ta kontakt.

E-post:Trond.aarthun@rana.kirken.no