Konfirmantpåmelding Mo menighet.

Forklaring alternativer.

Alternativ 1: «Weekendkonfirmant» og samlinger på Kirketunet ca 1 g pr måned. Tillegg pris for weekend: 1000,-. Ca. 30 plasser.

Alternativ 2: «KFUK-KFUM konfirmanter» ukentlige samlinger med Klubb-SportY, mandager kl 19.00-21.00 eller Mosing, tensingkoret, onsdager kl 18.00-21.00 fra september til påskeferien. Noen fellessamlinger. Tillegg pris 150,-  inkl. Hemnesnatta.

Alternativ 3: »Tradisjonelle konfirmanter» med samlinger ca 2 g pr måned etter skoletid på Kirketunet. Noen samlinger blir som kafekvelder, sosiale kvelder o.l.

Felles for alle:  Gudstjenester, Informasjon om Kirkens Nødhjelp og innsamlingsaksjon, tilbud om Hemnesnatt. Konfirmasjon i mai.