Gravbeplantning og gravstell


 

 

Må graven ha ett blomsterbed? Det er ingen krav om å ha verken gravminne eller blomsterbed på en grav.

Hvor stort blomsterbed? Foran gravminnet kan det opparbeides ett blomsterbed like bredt som gravminnet og inntil maksimum 60 cm målt fra bakkant av gravminnet. 

Gruk av gravlys og dekorgjenstander - Innenfor blomsterbedet er det anledning til å sette gravlys/og eller blomstervase av uknuselig materiale. Glass er ikke tillat. 

Kan man plante på begge sider av gravminne - Det er kun anledning til å plante på den ene siden av gravminnet selv om det står oppført navn på begge sider.

 

Gravplassforvaltningen tilbyr planting av gravsted på kirkegårdene i Rana. Planting, stell og vanning av gravsted kan ordnes ved avtale mellom fester (også advokat og bostyrer) og Rana kirkelige fellesråd. 

Vi har to typer avtaler:

  • Avtale med årlig fakturering 
  • Avtale om forhåndsbetalt gravstell

Ved avtale om forhåndsbetalt gravstell er minimumsbeløpet kr 10.000,- Renter blir lagt til i desember hvert år. 

En gravstellavtale innebærer:
- Stell av bed
- To beplantninger (sommer og høst)
- Vanning
- luking

Årspris for gravstell er den samme enten en velger årlig faktura eller forhåndsbetalt gravstell.

Bestilling av avtale eller spørsmål om ny eller inngått avtale:

75 12 33 00

post@rana.kirken.no

Tilbake