4-årsbok 2022


Alle 4-åringer som er medlem i kirka får invitasjon i posten til utdeling av 4-årsbok, Firer'n. Er en ikke døpt så får en selvfølgelig boka, men det kommer ikke invitasjon i posten.

Les mer

 

4-årsbok 2022


Alle 4-åringer som er medlem i kirka får invitasjon i posten til utdeling av 4-årsbok, Firer'n. Er en ikke døpt så får en selvfølgelig boka, men det kommer ikke invitasjon i posten.

Les mer

 

Ledige stillinger.


Kantor/organist/kirkemusiker. Kateket/menighetspedagog. To soknepreststillinger.  

Les mer

 

Ledige stillinger.


Kantor/organist/kirkemusiker. Kateket/menighetspedagog. To soknepreststillinger.  

Les mer

 

22.10.22 – er ikke det en fin dato for bryllup eller dåp?


Velkommen til festdag i Mo kirke - det er åpent for både dropinvielse og dropindåp! Åpent kl. 12-17 (oppmøte senest kl. 16)

Les mer

 

22.10.22 – er ikke det en fin dato for bryllup eller dåp?


Velkommen til festdag i Mo kirke - det er åpent for både dropinvielse og dropindåp! Åpent kl. 12-17 (oppmøte senest kl. 16)

Les mer

 

Synge i kor?


Liker barnet ditt å synge? I Rana har kirken kor på 3 ulike steder. Kom og syng med oss

Les mer

 

Synge i kor?


Liker barnet ditt å synge? I Rana har kirken kor på 3 ulike steder. Kom og syng med oss

Les mer