Skikk og bruk på kirkegårdene


Alle er velkommen til å ferdes på og gjennom kirkegårdene.

Visste du at det er forskriftsbestemt at ferdsel på kirkegårdene fortrinnsvis skal skje gående?
Og at det alltid er båndtvang?

Kirkegårdene skiller seg litt ut fra parker og andre friluftsområder. Kirkegårdene er minnesteder og skal være tilegnet ro og ettertanke. Det er ikke her du legger joggeruten, sykkelturen eller den høylytte praten.

Sett fra deg bilen utenfor kirkegården. Kirkegården er utformet med tanke på ferdsel til fots; det vil gi deg selv og andre en større mulighet for ro og ettertanke. Bestemmelser om å ferdes til fots gjelder også selv om du har med deg planter og jord til å stelle graven. 

Høy alder og/eller bevegelseshemming er selvsagt grunner som kan gi deg tillatelse til å kjøre inn til graven(e). Ta kontakt med oss på tlf 75 12 33 00 så kan vi eventuelt gjøre en avtale.

Tilbake