Babysang


Velkommen til Babysang

Babysang er en samling for barn i alderen 3-9 måneder. Barn og voksne kan oppleve mye glede og samspill gjennom bruk av sanger, rim regler og enkle former for ringdans

Musikk, instrumenter, bevegelser, kveldsbønn og lek for små og store m.m. På Babysang får du muligheten til sang og musikk i samspill med barnet ditt. Det er et godt redskap i tilknytningsprosessen mellom barn og forelder. Vi har 8 samlinger pr. gruppe. Etterpå er det kaffe/te for de som ønsker det. 

Vi starter opp med to grupper 8. januar. En gruppe på Mo kirketun og en gruppe i Ytteren kirke.

Hvis du/dere ønsker å være med på babysang så meld deg på her.  Mer informasjon kommer når oppstartstidspunkt nærmer seg.

Marit Meidell er gruppeleder på begge stedene. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kirketorget tlf. 751 23300.

Tilbake