Firer'n (4 år)


4- årsboka

Er barnet ditt 4 år eller fyller det 4 i løpet av året? Da kan barnet være med på 4er`n! Vi har 2 samlinger, en hvor vi blir kjent med kirka og boken. Den andre samlingen er en alderstilpasset gudstjeneste, hvor vi deler ut boken. Venner og familie er velkomne!

Barnet ditt kan selvfølgelig få boken selv om det ikke er døpt, men barnet får ikke invitasjon i posten. Hvis du ønsker at ditt barn skal få invitasjon til denne og andre aktiviteter, gå inn og registrer barnet på denne linken. https://kirken.no/minside

 


 

Tilbake