Firer'n (4 år)


4- årsboka

Er barnet ditt 4 år i år? Da barnet komme i kirka og få 4 års boken sin! I den første samlingen blir vi kjent med kirken og boken. Den andre samlingen er en alderstilpasset gudstjeneste, hvor boken deles ut. Familie og venner er hjertelig velkommen! 

Tilbake