Sekser'n (6 år)


6- årsbok

Er barnet ditt 6 år i år? Da barnet komme i kirka og få 6 års boken sin! I den første samlingen blir vi kjent med kirken og boken. Den andre samlingen er en alderstilpasset gudstjeneste, hvor boken deles ut. Familie og venner er hjertelig velkommen! 

Her er link til Sekser'n våren 2023 Rana Kirkelige Fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer (kirken.no)

Tilbake