Tweenfestival for barn mellom 11-13 år


Festival med overnatting

Festival for 11-13 åringer. Vi er samlet fra lørdagsmorgen til søndagsformiddag. Festivalen består av en rekke aktiviteter, blant annet basseng, bowling og baking. Vi har kampkveld og kveldssamling. Festivalen avsluttes søndag med Gudstjeneste.Vi overnatter på en lokal skole. Velkommen!

Tilbake