Tjenesteleverandører med avtale


For å kunne tilby tjenester til private på kirkegårdene i Rana, må næringsdrivende ha tillatelse til ervervsmessig virksomhet fra gravplassmyndigheten i Rana. jf vedtekter for kirkegårdene i Rana § 14

Her finner du en oversikt over de vi har avtale med

Tilbake