Praktisk informasjon


Vil dere gifte dere i kirken? Her er informasjon og mye av det dere trenger å vite.

Når vi feirer bryllup, feirer vi kjærligheten. To mennesker ønsker å leve ved hverandres side livet ut - det er verdt en fest!

Ekteskapsinngåelse er også en juridisk handling. Vigsler må ha vigselsrett, og det er noe prester i Den norske kirke har.
 
Det å inngå ekteskap er det en gledelig hendelse, og mange vil invitere til fest for å feire. Andre synes det er nok å komme til kirken for å bli viet og bedt for. Uansett er kirken åpen for de som vil vies.

 

Liturgier

Det finnes flere vigselsliturgier i Den norske kirke. Liturgier angir rekkefølgen på det som skjer under vielsen, og viser blant annet hvilke bibelsteder en kan velge at skal leses og hvilken forbønn som skal bes for paret som gifter seg.

Det er også mulig for et par å komme til kirken for å bli bedt for, i etterkant av en vielse. Forbønn for borgerlig inngått ekteskap ligner svært mye på en kirkelig vielse.

På Kirkemøtet i januar ble det vedtatt en ny vigselsliturgi som også passer når likekjønnede par vil gifte seg. Dermed finnes det nå to liturgier for ekteskapsinngåelse. Den nyeste kan benyttes av både like- og ulikekjønnede par, mens den tidligere kan fremdeles brukes av ulikekjønnede par. Strukturen på ny og gammel vigselsliturgi er ganske lik.

Vielse 2017-liturgien

Vielse 2003-liturgien

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2003

 

Planlegging

Ekteskapsinngåelse medfører en del praktisk tilrettelegging. Ta kontakt med Kirketorget for å avtale tid og sted for vielse i en av Ranas kirker. Det er flest vielser om sommeren og det kan være nødvendig med en tidlig avklaring hvis dere har ønske om en spesiell dag.

Kirketorget (mandag-fredag kl. 10-14) på tlf: 75 12 33 00

 

Prøvingsattest og kontakt med Skatteetaten

I forkant av vielse må en ha kontakt med Skatteetaten for prøvingsattest og forlovererklæring. Prøvngsattesten er gyldig i 4 måneder. Her finner du Skatteetatens "Veien til ekteskapet - steg for steg". Det kan ta litt tid med behandling av disse papirene, så vær ute i god tid! Presten må få prøvingsattesten fra dere før dere kan bli viet.

 

Vigselssamtale

Brudeparet blir invitert til en vigselsamtale med presten som skal foreta vielsen. Vigselssamtalen finner senest sted i uken før vielsen. Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe før den tid, eller hvis det er spesielle grunner til å samtale på et annet tidspunkt.

Det kommende ekteparet selv kan også gjerne være med på planlegging av seremonien i kirken, som tekstvalg og musikk.

 

Melde vielse i en av kirkene i Rana

Kontakt Kirketorget (mandag-fredag kl. 10-14) på tlf: 75 12 33 00

 

Les mer om vielse - se Den norske kirkes nettside

Se mer informasjon på Den norske kirkes sentrale nettside: https://kirken.no/nb-NO/bryllup/

Tilbake