Rehabilitering av Mo kirke - Arbeidet har startet


Mo kirke rehabiliteres i forbindelse med kirkens 300-årsjubileum.

Som flere har fått med seg har rehabiliteringen av Mo kirke startet. Det er stor aktivitet rundt kirka med blandt annet montering av stilaser og rengjøring av tak. Kirka vil også etterhvert bli innkledd med duk over stilasene. 

Det vil bli avholdt kirkelige handlinger som planlagt. Vi håper på forståelse for aktiviteten og arbeidet som foregår rundt kirka og gleder oss til det ferdige resultatet. 
 

Arbeidet planlegges sluttført i begynnelsen av november 2023.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mo kirke er bygd i 1724 og har 300-årsjubileum i 2024. I den forbindelse vil Rana kirkelige fellesråd male eksteriøret, utbedre vinduer og se på muligheter for energieffektivisering av bygningen. Kirken er automatisk listeført, noe som innebærer at den er definert som verneverdig og har nasjonal verdi.

Det er gjort en fargeundersøkelse av NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), der undersøkelsen ble ved gjort ved lagvise avdekkinger og registrering av malingslag, stikkprøver med skalpell på bygningselementene. På bakgrunn av denne undersøkelsen fremkommer det en fargehistorikk som sier at Mo kirke først har vært tjæremalt, deretter malt rød og deretter hvit antageligvis i 1908. Mo menighetsråd har vedtatt at fargen ved denne gangs maling blir hvit.

Arbeidet som planlegges utført er i hovedsak rehabilitering av utvendige fasade, vinduer, dører og utskifting av bunnsviller/gulvbjelker med råteskader.

Når arbeidet starter vil det bli en del støv, støy og stor aktivitet i og rundt Mo kirke denne perioden.

Kirken vil også i store deler av perioden være «innpakket» for å optimalisere forholdene for utførelsen og hindre skade og unødig ulempe for forbipasserende.

Vi håper at folk er overbærende og at alle ønsker at Mo kirke skal fremstå som et praktbygg igjen og klar for jubileum.

Kirkelige handlinger vil så langt det lar seg gjøre foregå som normalt.

 

Tilbake