Kirkevalget 2023. Lister og informasjon.


Det er kirkevalg 11. september 2023. Alle som er medlem i Den norske kirke kan stemme ved Kirkevalget. Her er din mulighet til å bruke din stemme for å skape fremtidens kirke. Her finner du listene.

Kort om Kirkevalget

  • Demokratisk valg der en velger hvem som skal styre Den norske kirke de neste fireårene
  • Det velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt)
  • Neste valg er 11. september 2023
  • På valgdagen kan du stemme i kirkevalget i nærheten av kommunevalget
  • I 2023 kan du forhåndsstemme digitalt fra 10. august til 6. september
  • Forhåndsstem fysisk fra 10. august til 8. september. Kontakt din menighet om tid og sted for fysisk forhåndsstemming.
  • Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, har stemmerett i 2023
  • Alle medlemmer over 18 år kan stille til valg

Her finners godkjente lister til menighetsrådsvalget for menighetene i Rana.
Liste for Gruben ikke med, men kommer.

Her finnes godkjente lister til bispedømmerådsvalget Kunngjøring av godkjente lister til valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet - Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme (kirken.no)

Mer informasjon om kirkevalget 2023 finnes på Kirkevalget - Den norske kirke (kirken.no)

 

Tilbake