Kirkevalget 2023 - resultater


Takk for at du stemte!

I 2023 var det kirkevalg i Den norske kirke, og det var mulig å stemme for alle medlemmer født i 2008 eller før. Det var mulig å forhåndstemme fysisk og digitalt, i tillegg til at det var mulig å stemme på valgdagen 11. september.

Her er en oversikt over de nye menighetsrådene

Gruben sokn

Mo sokn

Nevernes sokn

Nord Rana sokn

Røssvoll sokn

Sjona sokn

Her, på kirken.no kan du finne resultater fra hele landet.

Kort forhåndsinformasjon om Kirkevalget

  • Demokratisk valg der en velger hvem som skal styre Den norske kirke de neste fireårene
  • Det velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt)
  • Neste valg er 11. september 2023
  • På valgdagen kan du stemme i kirkevalget i nærheten av kommunevalget
  • I 2023 kan du forhåndsstemme digitalt fra 10. august til 6. september
  • Forhåndsstem fysisk fra 10. august til 8. september. Kontakt din menighet om tid og sted for fysisk forhåndsstemming.
  • Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, har stemmerett i 2023
  • Alle medlemmer over 18 år kan stille til valg

Her finners godkjente lister til menighetsrådsvalget for menighetene i Rana.
Liste for Gruben ikke med i oversikten.

Her finnes godkjente lister til bispedømmerådsvalget Kunngjøring av godkjente lister til valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet - Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme (kirken.no)

Mer informasjon om kirkevalget 2023 finnes på Kirkevalget - Den norske kirke (kirken.no)

 

Tilbake