Diakonimedarbeider

Reidun Sperstad

479 74 829

Send epost

Kirkemusiker

Oddrunn Jonette Solberg

904 08 651

Send epost

Menighetsarbeider barn og unge

Anne Mette Magnussen

47974831

Send epost

Prestevikar

Bjørn Engebakken

479 74 839

Send epost

Prosjektleder barn og unge

Trond Aarthun

479 74 828

Send epost