Kantor Mo

James Reed

Kapellan

Einar Aksel Rånes Fagerheim

976 08 015

Send epost

Kirkemusiker

Anne Helene Jonassen

479 74 836

Send epost

Kirketjener

Svein Arne Johansen

479 74 823

Send epost

Menighetsarbeider barn og unge

Anne Mette Magnussen

47974831

Send epost

Menighetspedagog

Rosita Guldvik

+4747974827

Send epost

Sokneprest Mo

Hanne Kristin Bondevik Sørlid

479 74 843

Send epost