Påmelding Tårnagent


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Er det noe vi trenger å vite for at ditt barn skal ha det best mulig på Tårnagent?
Velg hvilke kirke du skal delta i
Sjona kirke. Tårnagent 2023.
Mo kirke. Tårnagent 2023
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Vi trenger litt hjelp. Kan du eller noen i din familie....

 


Kan vi bruke bilder fra Tårnagent i Menighetsblad, på nettside og lignende? (Navn brukes ikke)