Sjona menighet


Sjona kirke ligger like ved hovedveien som går mellom Mo og Nesna og er godt synlig for alle veifarende. Sjona sokn omfatter i dag hele skolekretsen, fra Flostrand i vest til Straumbygda i øst.

Kirken i Sjona ble opprinnelig bygget som bedehus etter at ildsjelen Jakob Isaksen tok initiativ til dette i 1894. I 1896 ble det vedtatt å sette i gang byggingen. I tillegg til bedehus, fungerte bygningen også som skolestue helt fram til midten av 60-tallet, da Sjona-området ble innlemmet i Rana kommune. Bygget ble vigslet til kapell i 1916 og ble godkjent som kirke i 2003. Sjona kirke er til tross for sin høye alder, godt vedlikeholdt. Dette takket være flere restaureringer opp gjennom årene.                                                                                               

Konfirmant i Rana 2025.

Påmelding og informasjon om kirkelig konfirmasjon i Rana. Det gjelder Sjona kirke, Ytteren kirke, Røssvoll kirke, Nevernes kirke, Gruben ki...

Les mer

Kirkevalget 2023 - resultater

Takk for at du stemte! I 2023 var det kirkevalg i Den norske kirke, og det var mulig å stemme for alle medlemmer født i 2008 eller før...

Les mer

Flott innsats!

Flott resultat etter flott innsats av konfirmanter, foresatte og andre frivillige!  

Les mer