Sjona menighet


Sjona kirke ligger like ved hovedveien som går mellom Mo og Nesna og er godt synlig for alle veifarende. Sjona sokn omfatter i dag hele skolekretsen, fra Flostrand i vest til Straumbygda i øst.

Kirken i Sjona ble opprinnelig bygget som bedehus etter at ildsjelen Jakob Isaksen tok initiativ til dette i 1894. I 1896 ble det vedtatt å sette i gang byggingen. I tillegg til bedehus, fungerte bygningen også som skolestue helt fram til midten av 60-tallet, da Sjona-området ble innlemmet i Rana kommune. Bygget ble vigslet til kapell i 1916 og ble godkjent som kirke i 2003. Sjona kirke er til tross for sin høye alder, godt vedlikeholdt. Dette takket være flere restaureringer opp gjennom årene.                                                                                               

Aktuelle arrangement for barn vår 2023.

6, 8 eller 10 år? Sekser'n, Tårnagent eller Tier'n-leir!

Les mer

Konfirmant i 2024. Rana.

Informasjon om kirkelig konfirmasjon i Rana vil komme her.Det gjelder Sjona kirke, Ytteren kirke, Røssvoll kirke, Nevernes kirke, Gruben ki...

Les mer

Flott innsats!

Flott resultat etter flott innsats av konfirmanter, foresatte og andre frivillige!  

Les mer