Sjona menighet


Sjona kirke ligger like ved hovedveien som går mellom Mo og Nesna og er godt synlig for alle veifarende. Sjona sokn omfatter i dag hele skolekretsen, fra Flostrand i vest til Straumbygda i øst.

Kirken i Sjona ble opprinnelig bygget som bedehus etter at ildsjelen Jakob Isaksen tok initiativ til dette i 1894. I 1896 ble det vedtatt å sette i gang byggingen. I tillegg til bedehus, fungerte bygningen også som skolestue helt fram til midten av 60-tallet, da Sjona-området ble innlemmet i Rana kommune. Bygget ble vigslet til kapell i 1916 og ble godkjent som kirke i 2003. Sjona kirke er til tross for sin høye alder, godt vedlikeholdt. Dette takket være flere restaureringer opp gjennom årene.