Gruben menighet


Gruben kirke er godt plantet i lokalsamfunnet, midt i hverdagen med skole og barnehager i nærmiljøet.Menigheten har et stort spenn i alder og aktivitet. Vi ønsker å være en åpen folkekirke med lav terskel og høyt under taket. Et sted der de som ønsker det kan finne sin egen plass og ta del i et større fellesskap. Her er et aktivt kormiljø for barn og voksne og kirka er ofte brukt som konsertarena.  Gruben menighet har egen arbeidsstue og snekkerverksted med tilbud for både menn og kvinner hver uke. 
Mange kjenner tilhørighet og sier: Kirka er et hjem for oss.

Aktuelle arrangement for barn vår 2023.

6, 8 eller 10 år? Sekser'n, Tårnagent eller Tier'n-leir!

Les mer

Konfirmant i 2024. Rana.

Informasjon om kirkelig konfirmasjon i Rana vil komme her.Det gjelder Sjona kirke, Ytteren kirke, Røssvoll kirke, Nevernes kirke, Gruben ki...

Les mer

6-årsboka "Tre i et tre".

Nå kan du få bok og lese om Hoppeklingen, Somlesinken og Bokfinken som skal slutte i barnhagen og starte på skolen! Se invitasjonen og meld...

Les mer

Konkurranseutlysning: Samisk utsmykkede altere i Mo kirke og Gruben kirke

Det har lenge vært et ønske at Mo og Gruben kirker skal få kirkekunst som synliggjør at de ligger i et samisk område. Nå lyses det ut en åp...

Les mer